Paweł Konar

Paweł Konar

Dziennikarz freelancer, politolog, kulturoznawca i językoznawca. Korespondent z Hiszpanii.