Ludzie

Kategoria ta obejmuje swoją zawartością termin Społeczeństwa. Społeczeństwa w każdym możliwym ujęciu. Piszemy teksty o charakterze punkowej rewolucji w myśleniu. Opisujemy społeczeństwo zarówno pod względem antropologicznym i kulturowym, jak i socjologicznym. Archaizmy zmieniamy w nowoczesne modele i schematy. Kategoria obejmuje swoim zakresem problemy dotyczące każdej grupy społecznej. Poruszamy tematy o szerokim zakresie. Które zawierają także mocne, punkowe postulaty. Piszemy o kulturze i zagadnieniach z nią związanych. Treści są przepełnione postulatami dotyczącymi budowania więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej. Artykuły, które zostały opublikowane w tej kategorii stawiają na komunikację i proste komunikaty. Ponadto stawiamy na klarowne rozwiązywanie konfliktów na wszystkich płaszczyznach. Oferujemy holistyczny obraz społeczeństwa i świata. Społeczeństwo tworzy system. System, który obowiązuje aktualnie uważamy za archaiczny. Ponieważ chcemy wprowadzić zmiany. Co więcej, chcemy burzyć stare i budować nowe. Budujemy nowy system myślenia, który dotrze do jednostki. Chcemy zmienić postrzeganie świata, właśnie zaczynając od postrzegania jednostki. Ponieważ w naszych tekstach stawiamy na człowieka i jego percepcje.

Page 4 of 5 1345