Państwo

Szeroka kategoria, która opisuje państwo i politykę jako sposób organizacji życia. Urządzanie organizmu państwowego na nowo, a także komentowanie utartych systemów i schematów. Holistyczne podejście do instytucji państwa, poprzez poruszanie ważnych pod względem społecznym spraw w temacie gospodarki oraz polityki. Poszukiwanie działających już rozwiązań i próba wcielania ich na rodzimym gruncie. Patrzymy na państwo jako organizm, który jest zdrowy tylko wtedy, gdy wszystkie jego części działają. Badamy także, co można usprawnić i szukamy rozwiązań. W ten sposób rozszerzamy perspektywę spojrzenia na politykę, gospodarkę, infrastrukturę i organizację życia społecznego. Pytamy ekspertów, jak można usprawnić działania państwa, by obywatelom żyło się lepiej. Chcemy wspierać społeczeństwo obywatelskie. Dbamy o dobro wspólne, proponując nowe rozwiązania. Ponadto sprawdzamy, jak dobrze wykorzystać to, co już wypracowaliśmy jako społeczeństwo. Interesuje nas filozofia państwa w szerokim rozumieniu. Inspirujemy do walki o lepszą rzeczywistość dla każdego i w każdym aspekcie. Zastanawiamy się, jak to zrobić i gdzie szukać najlepszych rozwiązań - w Europie i na świecie.

Page 1 of 4 124