Co to jest eugenika? 

Eugenika to dość brutalna koncepcja. Zakłada, że można, a wręcz powinno się, selektywnie hodować ludzi. Poprawa puli genetycznej społeczeństwa powinna się również odbywać poprzez eliminację jednostek, które są z ewolucyjnego punktu widzenia słabe i niepożądane. Eugenika ma swoje korzenie w przeświadczeniu gatunku ludzkiego, że przetrwają tylko najsilniejsi.