Battle Creek Dr Joanna Górecka: czas, by szkoły były miejscem człowieczeństwa…

http://cinqueterrecorniglia.com/?krovosos=ragazzo-single&ca6=3f Rozmowa z Joanną Górecką, doktorem nauk humanistycznych, nauczycielką języka polskiego w szkole „No Bell” w Konstancinie-Jeziornie i dyrektorem tamtejszego Instytutu Innowacji Edukacyjnej. Dr Górecka współtworzy innowacyjne programy nauczania oraz prowadzi szkolenia z nieopresyjnej i angażującej pedagogiki. Jest również jednym z „Agentów Zmian Holistic Think Tank”, którzy zajmują się opracowaniem scenariuszy lekcyjnych i wdrożeniem ich do szkół.