http://cerclescondorcet.org/category/publication/ecole/gmpg.org/xfn/11 Jak rozwiązywać złożone problemy, czyli do czego jest nam potrzebne myślenie komputacyjne?

Jalālpur Pīrwāla Szkoły standardowo skupiają się na rozwoju zdolności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, czy praca w grupach. Jednak w obliczu gwałtownego rozwoju technologicznego i powiązanych z nim zmian zachodzących we współczesnym świecie, powstała potrzeba wyposażenia uczniów w inne kompetencje takie jak myślenie komputacyjne.