Niewidzialne konsekwencje klęsk żywiołowych

Każda klęska żywiołowa niesie ze sobą nie tylko zniszczenia, ale także psychiczne blizny. Osoby, które doświadczyły kataklizmu, przechodzą przez różne fazy. Począwszy od szoku i niedowierzania do długoterminowego strachu, że coś takiego wydarzy się ponownie.