http://amap-tarnos.fr/?kastrylja=on-se-rencontre-toujours-2-fois&891=42 System ocen – kluczowa pomyłka współczesnego systemu edukacji i szkoły

facetiously Wystawianie ocen jest jednym z najbardziej krytycznie osądzanych aspektów pracy szkoły. Przyczynia się do budowania programu dominacji dorosłych i do kształtowania frustracji i bezrefleksyjnego posłuszeństwa wśród uczniów. Jeśli nie można z niego zrezygnować, to może warto go użyć jako elementu sprzyjającego zaangażowaniu w pracę na rzecz własnego rozwoju uczniów.