Szaleństwo zbiorowej odpowiedzialności  

Jak bumerang na fali różnych wydarzeń wraca dyskusja o reparacjach za krzywdy, których doznały grupy etniczne i całe społeczeństwa zwłaszcza z Afryki, obu Ameryk i Półwyspu Indyjskiego. Niewolnictwo, czystki etniczne, grabież — lista grzechów europejskich mocarstw kolonialnych jest długa.