Atak na mniejszości to cios w demokrację

Zwolennicy demokracji muszą odwołać się do zasad, które ograniczą zjawisko personalizowania władzy przy jednoczesnej obronie instytucji, które chronią prawa mniejszości

Uczmy się przyjmować imigrantów

Polska jak najszybciej musi zacząć nastawiać się na wielokulturowość, bo przybysze będą docierać do naszego kraju z coraz odleglejszych części świata

Nowe wyzwanie dla globalnej pozycji USA

Stany Zjednoczone wykorzystują swoją pozycję w taki sposób, że zachęcają inne państwa – włączając w to własnych sojuszników – do poszukiwania alternatyw

Czy Zachód zapłaci za krzywdy Afryki?

Przed sądem w Nowym Jorku toczy się proces, w którym spadkobiercy plemion Herero i Nama domagają się od Niemiec odszkodowania w wysokości 30 miliardów dolarów za niewolniczą pracę i ludobójstwo

Pretekst do niszczenia demokracji?

Dramat Amazonii pokazuje, jak ogromne szkody mogą zostać wyrządzone gdy rządy ulegają naciskom świata biznesu. W cieniu tego kryzysu można dostrzec także działania służące podważaniu zasad demokracji

Społeczeństwo zapłaci za zaostrzenie prawa

„Zaostrzając kary idziemy w kierunku pogłębiania demoralizacji. Taką politykę karną na Zachodzie nazywa się dziś »wywoływaniem społecznej wojny«” – mówi dr Paweł Moczydłowski