Lekcja powrotu do natury

Magda i Piotrek, z dnia na dzień, postanowili na kilka miesięcy przeprowadzić się do puszczy. „Ludzie od tysięcy lat mieli poczucie, że są częścią systemu natury. Żeby żyć dobrze, musimy żyć w symbiozie z tym, co nas otacza” – tłumaczą

Start-up zamiast pracy magisterskiej

Rosyjskie szkolnictwo wyższe chce wspierać przedsiębiorczość wśród studentów. Dlatego od tego roku wszystkie uczelnie mają wprowadzić możliwość zastąpienia obrony pracy dyplomowej prezentacją własnego start-upu Takie rozwiązanie jest skierowane przede wszystkim do studentów kierunków związanych z technologią, zarządzaniem i ekonomią. Wprawdzie już teraz kilkadziesiąt placówek oferuje podobną alternatywę, ale zgodnie z decyzją rosyjskiego ministerstwa ds. nauki […]

Kryzys edukacyjny dla wszystkich

W momencie, w którym powinniśmy zmierzać do zrealizowania czwartego z listy Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jakim jest zapewnienie wszystkim powszechnej edukacji, świat stoi w obliczu pogłębiającego się kryzysu w tej dziedzinie

Myślenie naprawdę globalne

Rządzący powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Przetrwanie ludzkości zależy od trzech czynników. Jednym z nich jest odpowiednie przywództwo, dzięki któremu będziemy mogli wejść w nowy etap