Pokolenie płatków śniegu

Wychowujemy coraz mniejszą liczbę coraz bardziej doinwestowanych dzieci. Nadopiekuńczość i zapobiegliwość rodziców drugiej połowy lat 90. stworzyła generację niesamodzielnych, bojaźliwych młodych ludzi

Uczelnie pomogą studentom w walce z depresją

W związku z rosnącą liczbą prób samobójczych wśród studentów Amerykańska Rada Edukacji (ACE) przeprowadziła ankietę dotyczącą możliwości reagowania na pogłębiające się problemy psychiczne osób uczęszczających do college’ów

Kariera w internecie zamiast lotu w kosmos

Z badań przeprowadzonych przez jedną z amerykańskich sondażowni wynika, że dzieci, pomimo zainteresowania kosmosem, wolałyby wybrać jednak karierę internetowego celebryty, a nie astronauty

Ciężkie sprawdziany teorii względności

Obserwacja gwiazdy obracającej się wokół czarnej dziury pozwoliła naukowcom stwierdzić, że już ponad stuletnie twierdzenie Alberta Einsteina, czyli tzw. ogólna teoria względności, nadal pasuje do rzeczywistości. Przynajmniej na razie…