Uczynić życie lepszym. Jak znajomość filozofii pomaga w życiu?

Stawianie pytań o najważniejsze sprawy: w tym prawdę i dobro jest obecne w życiu codziennym ludzi od wieków. A przecież to nic innego, niż filozofia! Praktycznie wszyscy zadajemy sobie istotne egzystencjalne pytania. Zatem z filozofią jest tak, jak z „mówieniem prozą” u Pana Jourdaina z komedii Moliera „Mieszczanin szlachcicem”, w której Francuz wyznaje: „Ja już przeszło 40 lat mówię prozą, nie mając o tem żywnego pojęcia!”.