Zgubne rankingi szkół. Ich ofiarami są dzieci

Początek drugiego kwartału to w Polsce na ogół czas ogłaszania rankingów szkół opracowanych na podstawie zestawienia wyników egzaminacyjnych z poprzedniego roku. Dla wielu rodziców to ważny wskaźnik pozwalający podjąć decyzję co do wyboru szkoły dla swoich dzieci. Rzadko myślą o tym, że nawet wysoka pozycja placówki w rankingu niewiele mówi o tym, jak odnajdzie się w niej ich dziecko. Co gorsza, że praktykowany „edukacyjny” wyścig szczurów może wręcz je skrzywdzić.