Mariusz Zielke

"Trochę dziennikarz, trochę autor książek, ale przede wszystkim człowiek bardzo ciekawy innych ludzi i świata. Stąd wybór tzw. dziennikarstwa śledczego, w którym zawsze starał się zrozumieć powody, dla których ludzie czynią zło, dociekać prawdy i szukać dobra. Optymista, nawet w najgorszej sytuacji znajdzie pozytywy i nadzieję. Wierzy, że warto szukać rozwiązań, dialogu, ale tylko na gruncie prawdy i naprawy uczynionych krzywd."

Reklama