Anna Golus

PhD in humanities specializing in cultural and religious studies (doctoral dissertation on children's participation in reality TV programs defended in 2020 at the University of Gdańsk). Author of the books "Superniania kontra trzyletni Antoś. Jak telewizja uczy wychowywać dzieci" (published by Krytyka Polityczna, 2022) and "Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci" (published by Helion, 2019). Regular contributor to "Tygodnik Powszechny," initiator of the campaign "Kocham. Nie daję klapsów" and the initiative "Książki nie do bicia".

Reklama