Krótsze lekcje i czterodniowy tydzień nauki. Rewolucja w polskich szkołach?

Szkoły podstawowe w Wodzisławiu Śląskim wprowadzają nowatorski program, który obejmuje m.in. rezygnację z tradycyjnych, 45-minutowych lekcji. Przyjęta strategia edukacyjna zostanie wdrożona w trzynastu podstawówkach w tym mieście do roku 2026. Projekt ten ma charakter długofalowy i będzie kontynuowany w przyszłych latach, jednocześnie jest dostosowywany do zmieniających się wyzwań, potrzeb oraz ewentualnych zmian w przepisach prawnych.

Dyrektorzy wodzisławskich szkół przyznają, że pomysł jest ambitny. Jednocześnie zwracają uwagę, że proponowane zmiany są koniecznością w dobie transformacji cyfrowej. Planowane metody kształcenia, które zostaną wprowadzone w Wodzisławiu Śląskim, obejmują m.in. rezygnację z 45-minutowych lekcji oraz skrócenie tygodnia nauki do czterech dni. Jednak uczniowie nie będą mieli trzydniowego weekendu, ponieważ piąty dzień nauki będzie poświęcony poszerzaniu zdobytej wiedzy.  

Priorytetem są przedmioty ścisłe, aczkolwiek planuje się zmniejszenie liczby testów i klasówek na rzecz bardziej indywidualnej pracy z uczniami, omawiania przyswojonego materiału, a także rozpoznanie  tematów wymagających poprawy.

Rewolucja w polskich szkołach z cyfryzacją w tle

Projekt jest elementem strategii rozwoju oświaty Wodzisławia Śląskiego na lata 2022–2026. W opracowanym dokumencie zawarto rekomendacje i koncepcje dotyczące projektowanych zmian w szkołach. Chodzi między innymi o zmniejszenie liczby uczniów w klasach, restrukturyzację układu przestrzennego w salach lekcyjnych, modernizację wyposażenia, zastąpienie tradycyjnego systemu ocen skalą opisową oraz wprowadzenie nowego formatu zajęć, eliminującego standardowe 45-minutowe lekcje.

Głównym celem transformacji cyfrowej w szkołach Wodzisławia Śląskiego jest modernizacja systemu edukacyjnego w mieście. Potrzebne jest dostosowanie szkół do zmieniających się kompetencji uczniów w trzeciej dekadzie XXI wieku, wynikających z wpływu technologii cyfrowych oraz postępującego rozwoju przemysłu 4.0

czytamy w dokumencie.

Zobacz też:

Jednym z nadrzędnych celów działań oświatowych w Wodzisławiu Śląskim jest zbudowanie optymalnego środowiska edukacyjnego poprzez zastosowanie metod, które sprzyjają samodzielności i odpowiedzialności uczniów za swój rozwój edukacyjny oraz podejmowane wybory. Ponadto planuje się umożliwienie nauczycielom korzystania z  różnorodnych strategii organizacji procesu nauczania. Wśród tych koncepcji znajduje się między innymi praca z internetowymi platformami edukacyjnymi, programami, eksperymentami naukowymi oraz w laboratoriach.

Wodzisław Śląski pokazuje, że można zorganizować edukację bez schematów i jednocześnie bez straty dla podstawy programowej. Co ciekawe nigdzie w prawie oświatowym nie ma zapisu, że lekcja ma trwać 45 minut, a dzieci do szkoły mają chodzić od poniedziałku do piątku. Jest to kwestia praktycznej organizacji nauczania w szkołach, ale nie wymogu prawnego

zauważa Justyna Pokojska, dyrektor Holistic Think Tank.

Współpraca poza szkołą

Dodatkowo istotną inicjatywą jest kontynuacja projektów, które stymulują kreatywność zarówno uczniów, jak i nauczycieli, zarówno wewnątrz szkoły, jak i w kontekście miejskim i okolic. Współpraca z placówkami kulturalnymi ma na celu organizację ciekawych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz rozwijanie postaw współodpowiedzialności za pomyślność i dobro wspólnoty.

To, co zaproponowano w strategii oświatowej dla Wodzisławia Śląskiego, nie oznacza wcale odejścia od pięciodniowego tygodnia nauki. Jest to próba zmiany sposobu, w jaki podawana i utrwalana jest wiedza. Piąty dzień jest w mojej opinii najważniejszy, ponieważ to czas poświęcony pracy projektowej. W tym dniu uczniowie wykorzystują w praktyce wszystko to czego nauczyli się wcześniej i rozwijają kluczowe kompetencje społeczne

twierdzi Pokojska.

Szkoły podstawowe w Wodzisławiu mają również odejść od powszechnie stosowanej skali ocen na rzecz opisów. Okazuje się, że to wcale nie jest nowy pomysł. Już teraz jest sporo nauczycieli w Polsce, którzy nie stawiają ocen. Jednak całkowita rezygnacja z wystawiania stopni jest bardzo trudna.

Midjourney

Problem polega na tym, że skala ocen jest wygodna. Tego oczekują sami rodzice i jest to kłopot dla nauczycieli, którzy chcą być bardziej innowacyjni. Część rodziców wymaga wręcz stawiania ocen cząstkowych, ponieważ łatwiej im zwizualizować postępy w nauce swojego dziecka. A to potęguje wyścig szczurów i zamyka drogę do całościowego, wieloaspektowego rozwoju uczniów,  w zgodzie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami

podsumowuje Pokojska.

Wodzisław Śląski jest unikatowy na skalę kraju, jeśli chodzi o podejście do kształcenia. Dzięki takim inicjatywom edukacja w Polsce ma szansę rozwinąć się i odejść od zakorzenionego od ponad stu lat systemu pruskiego. Powielane od lat schematy w końcu muszą ustąpić modelom nauczania jak ten zaproponowany przez włodarzy tego miasta. 

Źródła:

  1. Piotr Toborek, Portal Samorządowy, „Rewolucja w szkołach. Koniec 45-minutowych lekcji i nauka tylko przez 4 dni”, 2023

To może cię również zainteresować:

Opublikowano przez

Mateusz Tomanek

Autor


Krakus z urodzenia, wyboru i zamiłowania. Uprawiał dziennikarstwo radiowe, telewizyjne, by ostatecznie oddać się pisaniu dla Holistic.news. W dzień dziennikarz, w nocy zaprawiony muzyk, tekściarz i kompozytor. Jeśli nie siedzi przed komputerem, to zapewne ma koncert. W jego kręgu zainteresowań znajduje się technologia, ekologia i historia. Nie boi się podejmować nowych tematów, ponieważ uważa, że trzeba uczyć się przez całe życie.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na naszą listę mailingową. Będziemy wysyłać Ci powiadomienia o nowych treściach w naszym serwisie i podcastach.
W każdej chwili możesz zrezygnować!

Nie udało się zapisać Twojej subskrypcji. Proszę spróbuj ponownie.
Twoja subskrypcja powiodła się.