Pierwszy taki kierunek studiów w Polsce

Na zainteresowanych czeka 40 miejsc. Swoje kandydatury mogą zgłaszać absolwenci dowolnych uczelni

Na chętnych, żeby studiować filologię polskiego języka migowego, czeka 40 miejsc na Uniwersytecie Warszawskim

Będzie to pierwszy taki kierunek w Polsce i drugi w całej Europie Środkowo-Wschodniej. „Do tej pory takie studia odbywały się jedynie na Uniwersytecie Karola w Pradze. Poza Czechami jest jeszcze możliwość odbywania takich zajęć m.in. w Hamburgu i w Londynie. W Polsce takiego kierunku jeszcze nie było” – tłumaczy dr Sylwia Łozińska z pracowni lingwistyki migowej UW.

Uniwersytet Warszawski od 20 lat prowadzi zajęcia z polskiego języka migowego. Kursy prowadzone są zarówno w postaci konwersatoriów, jak i lektoratów. Do tej pory studenci mieli również możliwość wyboru języka migowego jako formy lektoratu z języka obcego. Od jesieni zyskają możliwość znacznego poszerzenia swojej wiedzy w tym obszarze.

Rekrutacja będzie dwustopniowa

Filologia polskiego języka migowego będzie prowadzona w ramach studiów II stopnia. Na zainteresowanych czeka 40 miejsc; zgłaszać mogą się absolwenci dowolnych uczelni, a kluczowe znaczenie – oprócz motywacji i zaangażowania – będzie mieć chęć podjęcia pracy w przyszłości z osobami niesłyszącymi.

„Warunkiem przyjęcia będzie posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia. Przewidujemy dwustopniową rekrutację. Na pierwszym etapie decydująca będzie średnia ocen z toku studiów i ta na dyplomie” – podkreśla Sylwia Łozińska.

„Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy 60 kandydatów z najwyższą średnią. Sprawdzimy u zainteresowanych znajomość tematyki dotyczącej języka migowego i środowiska osób niesłyszących. Sama umiejętność »migania« nie jest obligatoryjna, natomiast będzie dodatkowo punktowana” – dodaje.

Jak będzie wyglądał program zajęć?

Studia przebiegać będą analogicznie do filologii pozostałych języków, które uniwersytet ma w swoim programie. Łozińska zwraca uwagę, że zajęcia nie będą obejmować tylko samej nauki migania. „Z uwagi na fakt, że są to studia II stopnia, czyli tylko dwuletnie, przewaga zajęć językowych będzie bardzo duża, a to z kolei sprawia, że pozostałe przedmioty muszą być nieco ograniczone” – tłumaczy Łozińska.

Lektoraty uzupełnione zostaną o zajęcia z zakresu lingwistyki, gramatyki opisowej, podstaw translatoryki i edukację na płaszczyźnie kulturoznawczej. „Chcemy spojrzeć na język i kulturę osób niesłyszących całościowo. Będziemy więc analizować również wytwory kultury głuchych (…), co pozwoli poznać ten język głębiej i prawdziwiej” – dodaje.

Obecnie uznaje się, że na świecie istnieje co najmniej 200 różnych języków migowych. Nie ma jednego uniwersalnego systemu znaków, który mógłby być wszędzie rozumiany.

Opublikowano przez

Dorota Laskowska


Dziennikarka, autorka reportaży i wywiadów o tematyce społecznej. W życiu prywatnym i zawodowym kieruje się zasadą, że dobre rzeczy inspirują.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na naszą listę mailingową. Będziemy wysyłać Ci powiadomienia o nowych treściach w naszym serwisie i podcastach.
W każdej chwili możesz zrezygnować!

Nie udało się zapisać Twojej subskrypcji. Proszę spróbuj ponownie.
Twoja subskrypcja powiodła się.