Przebudzenie na Filipinach. Przyszłość zależy od edukacji

Obecnie różne kraje na całym świecie - podążając za globalnym trendem edukacyjnym, który kładzie nacisk na kompetencje XXI wieku - podjęły się reformy swoich programów nauczania. Zmiany te są wynikiem odejścia od myślenia, że „twarda wiedza” (taka jak umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych lub znajomość chemii) sama w sobie wystarcza, aby uczeń mógł funkcjonować w społeczeństwie w sposób satysfakcjonujący i pełen szacunku dla innych. Zgodnie z obecną reformą na Filipinach, uczniowie muszą nabyć szersze umiejętności społeczno-emocjonalne, takie jak „cztery K”: Krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja i kreatywność.

Cel edukacji

W maju 2022 r. przyjęto pierwszy w historii długoterminowy plan edukacji podstawowej na Filipinach, nazwany Planem Rozwoju Edukacji Podstawowej 2030 (BEDP 2030). Plan ten ma na celu poprawę świadczenia edukacji podstawowej, wzrost poziomu jej jakości oraz ubogacenie doświadczeń uczniów w środowisku szkolnym. Ostatecznym celem do osiągnięcia jest sytuacja, w której „wszyscy Filipińczycy będą w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał i wnieść znaczący wkład w spójny naród”.

Z tego powodu kraj ten opracował swoje nowe podejście do edukacji z myślą o przyszłości. Filipińscy uczniowie mają być kształceni holistycznie, zdobywając istotne umiejętności XXI wieku, które pozwolą im zarządzać sobą, budować kontakty, dociekać, wprowadzać innowacje i służyć społeczeństwu. Kompetencje te są w pełni zgodne z listą Czego Powinna Uczyć Szkoła przygotowaną przez Holistic Think Tank.

Cztery domeny

Umiejętności XXI wieku to wiedza, umiejętności, postawy i kompetencje, które uczniowie muszą rozwinąć, aby być dobrze przygotowanym do udanej pracy i życia w obecnym stuleciu. Osiągnięcie tych umiejętności pomoże uczniom rozwijać się w złożonym i niepewnym świecie. Umiejętności XXI wieku w ramach koncepcyjnych K-12 składają się z czterech domen:

  • Umiejętności z zakresu informacji, mediów i technologii;
  • Umiejętności z zakresu uczenia się i innowacji;
  • Umiejętności komunikacyjnych;
  • Umiejętności życiowych i zawodowych.

Tabela: Domeny umiejętności XXI wieku w ramach edukacji na Filipinach.

Umiejętności XXI wieku
Umiejętności z obszaru informacji, mediów i technologii Umiejętności uczenia się i z zakresu innowacyjnościUmiejętności komunikacyjneUmiejętności życiowe i zawodowe
– Umiejętność czytania i pisania
– Umiejętność korzystania z informacji
– Umiejętność korzystania z mediów
– Umiejętność korzystania z technologii
– Kreatywność
– Otwartość
– Krytyczne myślenie
– Rozwiązywanie problemów
– Praca zespołowa
– Współpraca
– Umiejętności interpersonalne
– Umiejętności intrapersonalne
– Interaktywna komunikacja
– Komunikacja niewerbalna
– Świadome podejmowanie decyzji
– Przywództwo adaptacyjne
– Zrozumienie międzykulturowe
– Samodyscyplina
– Orientacja na przyszłość

Umiejętności XXI wieku

Każda z czterech domen zawiera umiejętności, kompetencje, wartości i atrybuty, które uczniowie powinni rozwijać, jak pokazano w tabeli. Umiejętności informacyjne, medialne i technologiczne odnoszą się do umiejętności skutecznego, wydajnego i odpowiedzialnego gromadzenia, zarządzania, wykorzystywania, syntetyzowania, oceniania i tworzenia informacji za pośrednictwem mediów i technologii. Umiejętności z zakresu uczenia się i innowacji to zestaw kompetencji takich, jak umiejętność krytycznego, refleksyjnego i kreatywnego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, tworzenia i wdrażania innowacji przy użyciu różnych technik lub metod.

Umiejętności komunikacyjne z kolei obejmują szeroki zakres umiejętności komunikacyjnych we wszystkich formach i kontekstach, w tym między innymi komunikację werbalną i niewerbalną, aktywne słuchanie, współpracę, a także umiejętność wyrażania uczuć i przekazywania informacji zwrotnych. Umiejętności życiowe i zawodowe przygotowują uczniów do podejmowania świadomych decyzji życiowych i zawodowych oraz pozwala im stać się obywatelami, którzy angażują się w dynamiczną globalną społeczność i skutecznie dostosowują się do wyzwań i możliwości na rynku pracy.

Fot.: Kobe / Pexels

Jutro zaczyna się dziś

Oczekuje się, że umiejętności XXI wieku, umiejętności podstawowe i kompetencje właściwe dla danej dyscypliny przygotują Filipińczyków do odniesienia sukcesu w przyszłości.

Należy jednak zauważyć, że choć założenia są ambitne, to ich realizacja – polegająca na wprowadzeniu nowego, holistycznego i interdyscyplinarnego programu nauczania – zwiększa zapotrzebowanie na większą liczbę wykwalifikowanych nauczycieli. W przeszłości wymóg, aby nauczyciele uwzględniali umiejętności krytycznego myślenia, komunikacji, współpracy i kreatywności we wszystkich przedmiotach objętych programem nauczania, był wprowadzany bez zapewnienia wystarczającego rozwoju zawodowego. Jeśli chodzi o nowy plan strategiczny, priorytetem jest budowanie potencjału nauczycieli i osób ułatwiających naukę. HTT może również wspierać takie wysiłki, ponieważ pracujemy nad podręcznikiem do nauczania IDS (przedmiotu interdyscyplinarnego), uniwersalnym dla całego świata.

Aby świat mógł lepiej funkcjonować w przyszłości, musimy ciężko pracować już dziś.


Materiał został pierwotnie opublikowany na stronach Holistic Think Tank.

Opublikowano przez

dr Marcin Sakowicz

Autor


Ekonomista z wykształcenia, z zamiłowania obywatel świata zainteresowany tym jak funkcjonują małe grupy, lokalne wspólnoty, a nawet państwa. Idealista, wierzy, że poprzez edukację można zmieniać świat na lepsze. Pochłania go także samoorganizacja, samozarządzanie i serendipity. Lubi podróżować – od Skandynawii do Puszczę Augustowską, a czasami dalej. Gra w brydża.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na naszą listę mailingową. Będziemy wysyłać Ci powiadomienia o nowych treściach w naszym serwisie i podcastach.
W każdej chwili możesz zrezygnować!

Nie udało się zapisać Twojej subskrypcji. Proszę spróbuj ponownie.
Twoja subskrypcja powiodła się.