Aplikuj

Redaktor naczelny Holistic News

Oferta pracy

Holistic zmienia formułę.

http://delab.it/?direktor=come-conoscere-ragazze-in-una-nuova-citt%C3%A0&72a=b5 Szukamy kandydata na stanowisko http://eretv.fr/?galigyla=site-de-rencontre-gratuit-pour-personnes-ag%C3%A9es&49a=ad redaktora naczelnego, ale ponieważ nie jest
przesądzona przyszła formuła pisma, która może przybrać kształt think tanku,
bloga, czy innej formy, oczekujemy od kandydatów elastyczności. Jednocześnie
przyszły redaktor naczelny Holistica musi posiadać umiejętność
interdyscyplinarnego myślenia oraz pogłębionego i szerokiego spojrzenia na
świat. Głównym zadaniem redaktora naczelnego będzie pozyskiwanie
wartościowych tekstów, analiz i poszukiwanie odpowiedzi na konkretne pytania.
Ponieważ będziemy redagować teksty wyłącznie w języku angielskim, wymagany
poziom znajomości języka to minimum C2.

Miejsce pracy: Kraków / Bielsko-Biała

Wyślij CV oraz linki do twoich publikacji / bloga:

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-360 Bielsko-Biała. 

Dane osobowe zostaną przekazane Fundacji Fiducia z siedzibą Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Wydział Gospodarczy przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000817648; posiadająca numer NIP  Mavoor 679-319-32-89posiadająca numer REGON  http://gallery-motorcycles.com/?abrikos=bakeca-incontri-jesi&fe8=d6 385030729.

Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić lub na adres do korespondencji lub na adres e-mail: biuro@cavatina.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IN THE ARTICLES