Jak mądrze pomagać ofiarom wojen

„Lekarze, którzy wyjeżdżają z nami na misję, to tylko ułamek naszej pomocy. Pomagamy setkom tysięcy ludzi na całym świecie dzięki wpłatom Polaków” – mówi Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej

Meksyk traci kukurydzianą duszę

Na zdjęciu powyżej: farmer z Otzolotepec na przedmieściach Meksyku, luty 2017 r.

Ojczyzna kukurydzy sprowadza jej tańszą, genetycznie zmodyfikowaną wersję z USA. Dlatego meksykańscy rolnicy muszą szukać pracy w Ameryce. Ale w tym błędnym kole gubi się znacznie więcej

Inżynier Aboud nie schodzi z posterunku

kurdyjscy bojownicy z Ludowych Oddziałów Ochrony (YPG) zdobyli tamę w maju ub.r.

Od 2011 r., kiedy w Syrii wybuchła rewolucja, wielka tama na rzece Eufrat cztery razy przechodziła z rąk do rąk. Inżynierowie, którzy nigdy jej nie porzucili, są cichymi bohaterami tej wojny

Pokolenie płatków śniegu

Wychowujemy coraz mniejszą liczbę coraz bardziej doinwestowanych dzieci. Nadopiekuńczość i zapobiegliwość rodziców drugiej połowy lat 90. stworzyła generację niesamodzielnych, bojaźliwych młodych ludzi

Kościół i władza – korzenie niebezpiecznych związków

Chrześcijańscy hierarchowie nader często wchodzą w ryzykowne związki ze świeckimi władcami. Ich udział w polityce to nie tylko wieki praktycznego działania, lecz także teoria – nakazy i zakazy związane z uczestnictwem chrześcijan w życiu publicznym

Na jakie społeczeństwo się umawialiśmy?

Koncepcje genezy społeczeństw są skrajnie odmienne. Według jednych ludzie zrzeszają się, by zyskać bezpieczeństwo – nawet kosztem wolności. Z innych wynika jednak, że wolność może zaistnieć dopiero w życiu społecznym