Stare wspaniałe liceum – już od września w Polsce

Szkoły średnie stoją przed wielkim wyzwaniem. Naukę rozpoczyna właśnie podwójny rocznik uczniów. To jednocześnie powrót do przeszłości polskiej edukacji stawiającej na wiedzę i akademicki rygor, z którymi się nie dyskutuje

Czego potrzebuje polska edukacja?

Powszechnie narzekamy na system oświaty, ale czy wiemy, jak on naprawdę działa? Problemem są nie tylko pieniądze, ale także malejący zakres autonomii samorządów w tym zakresie

Słowo „nauczyciel” nie brzmi sexy

Przeważająca większość z nas posługuje się stereotypową wiedzą o zarobkach i czasie pracy nauczycieli. W rezultacie wyciągamy błędne wnioski na temat prestiżu tego zawodu, a przecież nie chodzi tu jedynie o kwestię wynagrodzeń