Jaka będzie polityka kulturalna za 10 lat?

#Polska2029: „Musimy zmienić myślenie o tym, czym jest kultura – ona ma otwierać kompletnie nowe perspektywy patrzenia na rzeczywistość. Taka wizja nowej »kultury czynnej« zaczyna się już wyłaniać” – mówi Paweł Sztarbowski

Feminizm w wersji muzułmańskiej

Aktywistki próbują zmienić sposób, w jaki świat muzułmański i islam podchodzą do ról mężczyzn i kobiet. Wśród pomysłów są ruch meczetowy i genderowy idżtihad, ale bardzo dużo zależy od lokalnej kultury

Zdążyć przed globalnym ociepleniem

Ludzkość ściga się z czasem. Jeśli nie zmienimy sposobów pozyskiwania energii, czeka nas globalna katastrofa – dalsze topnienie lodowców, a z drugiej strony pustynnienie znacznych obszarów świata i klęski żywiołowe

Kłopot z ekonomiczną wiedzą wyborcy?

#Polska2029: Przy okazji wyborów partie polityczne prowadzą licytację na hojne obietnice. Z ich społecznym odbiorem związana jest m. in. jakość edukacji w dziedzinie ekonomii

Turbopatriotyzm, czyli jak historia zatacza koło

#Polska2029: „Bardzo bym chciał, by Polska w 2029 r. była miejscem, gdzie patriotyzm się czuje, a nie mówi się o nim. Mam nadzieję, że wtedy nie będzie nas już tak bardzo rozpalać spór o to, kto jest bardziej, mocniej, lepiej Polakiem” – mówi Marcin Napiórkowski

Jak architektura tworzy tożsamość

26 lipca 1963 roku Skopje znalazło się w epicentrum trzęsienia ziemi. Odbudowa macedońskiej stolicy jest nieco już zapomnianym przykładem międzynarodowej solidarności

Herstoria wzmacnia głos kobiet

Mamy lukę w edukacji i przekazujemy młodzieży błędne wyobrażenie na temat tworzenia historii. Ale teraz także do Polski zaczęła docierać moda na herstorię

Polska odrabia lekcję sprzed prawie 100 lat

#Polska2029: „Między zagrożeniami a technologiami istnieje wyraźny związek. Stąd dyskusja o działaniach poniżej progu wojny, o wojnie hybrydowej, czego przykładem były »zielone ludziki« na ukraińskim Krymie. Tak w przyszłości będą wyglądały zagrożenia dla naszego kraju” – mówi gen. Mirosław Różański

Jakim językiem mówi do nas Kościół?

„W kościelnej mowie publicznej dominuje strategia ratowania wizerunku instytucji. Wypowiedzi hierarchów pełne są elementów właściwych dla strategii erystycznych. To dobry przykład tworzenia rzeczywistości à rebours” – mówi teolingwista, ks. prof. Wiesław Przyczyna