Włodzimierz Bernacki (PiS): Parlament Europejski powinien mieć większy wpływ na politykę UE

Zdaniem polityka PiS, Europarlament potrzebuje dobrej zmiany, która mogłaby zapobiec kryzysom, z jakimi obecnie boryka się wspólnota europejska

„Chcę w pierwszym rzędzie reprezentować naród polski, państwo polskie i w tym kontekście ważyć wszystkie decyzje, które będą podejmowane i w parlamencie, i w innych instytucjach europejskich” – mówi prof. Włodzimierz Bernacki, politolog, poseł i kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego z listy małopolsko-świętokrzyskiej

„Mój stosunek do Unii Europejskiej jako do instytucji, do pewnej koncepcji czy idei jest bardzo pozytywny. W polskiej refleksji, poczynając od wieków najdawniejszych aż po współczesność, dostrzegam dominujący pogląd, że rzeczywiście my jesteśmy tymi, którzy powinni odegrać znaczącą rolę w budowaniu wspólnoty europejskiej” – mówi Włodzimierz Bernacki.

https://soundcloud.com/holisticnews/prof-wlodzimierz-bernacki-europosel/s-pfl7u

Poseł podkreśla, że zawsze czuł się Europejczykiem. Jednocześnie zaznacza, że dla niego cywilizacja europejska opiera się na trzech filarach: filozofii greckiej, prawie rzymskim i wartościach chrześcijańskich. „Być Europejczykiem to być tym, który te trzy filary uznaje za istotne w swoim życiu i w życiu publicznym” – deklaruje.

Unia Europejska w kryzysie

Zdaniem Bernackiego Unia Europejska przechodzi obecnie poważny kryzys. Jako jego przyczyny wskazuje m.in. biurokratyzację unijnych struktur, spadek znaczenia gospodarki europejskiej na rynku globalnym, niezgodność co do polityki względem Rosji i kryzys demograficzny, którego źródła upatruje w kryzysie tradycyjnych wartości.

„Model kulturowy naszego funkcjonowania społecznego w tym świecie jest w tej chwili skoncentrowany tylko i wyłącznie na jednostce (…). Prowadzi on do tego, że ani mężczyzna, ani kobieta, kiedy są młodzi, nie są w stanie powiedzieć: to jest ten moment, kiedy powinniśmy zawrzeć związek małżeński, zdecydować się na dziecko” – mówi polityk.

Kandydat PiS dodaje także, że Europarlament potrzebuje dobrej zmiany, która mogłaby zapobiec kryzysom, z jakimi boryka się wspólnota europejska. Chodzi przede wszystkim o poszerzenie kompetencji Parlamentu Europejskiego, które – według Bernackiego – są niewystarczające.

„Parlament Europejski, mimo że w sposób bezpośredni i w oparciu o zasadę proporcjonalności reprezentuje poszczególne państwa (…), nie ma możliwości rozstrzygania o najważniejszych kwestiach” – zaznacza polityk i sugeruje, że Europarlament na podstawie zasady trójpodziału władzy powinien sprawować funkcję podobną do tej, jaką w Polsce pełni Sejm.

„Nie” dla uchodźców

Kandydat PiS przyznaje, że w jego opinii Polska nie powinna ponosić odpowiedzialności za kolonialną politykę państw zachodnioeuropejskich i w przypadku odgórnego nakazu przyjęcia uchodźców należałoby odmówić współpracy w tym zakresie.

„Powinniśmy wspierać wszystkie działania, które zahamują tę falę, chociaż będzie to wysoce trudne. Jeśli mamy pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, to pomagajmy im bezpośrednio tam na miejscu. Natomiast nie możemy zaakceptować takiej sytuacji, w której otwiera się przestrzeń dla tak swobodnej migracji” – mówi Bernacki.

Jego zdaniem pomysł rozlokowania uchodźców po całej Europie doprowadzi tylko do chaosu, ponieważ napływająca ludność i tak będzie dążyła do osiedlenia się w najbogatszych państwach Unii, np. we Francji, w Niemczech czy krajach skandynawskich.

Co z kwestią przyjęcia euro?

Włodzimierz Bernacki zaznacza także, że powinniśmy rozważnie podejść do przyjęcia euro w Polsce. „Jesteśmy zobowiązani traktatem lizbońskim i zobligowaliśmy się do wprowadzenia tej waluty, ale po pierwsze, musimy osiągnąć odpowiednio wysoki poziom rozwoju gospodarczego. A drugi warunek, w mojej opinii ważniejszy (…), to skorelowanie strefy euro z funkcjonowaniem systemu fiskalnego. Jeśli mamy jedno euro i różne systemy podatkowe, to może rodzić bardzo poważne konsekwencje” – tłumaczy.

Polityk zwraca uwagę, że brak wspólnych regulacji w tym zakresie pozwala na swobodne funkcjonowanie rajów podatkowych w ramach strefy euro, co niekorzystnie odbija się na gospodarce państw UE.

Dominika Kardaś, Łukasz Grzesiczak

Opublikowano przez

Dominika Kardaś


Specjalistka od literatury i kultury. Najchętniej pisze o sprawach bliskich człowiekowi. Jak każdy typowy milenials zaliczyła epizod w korpo. Ulubiony sport: chodzenie.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na naszą listę mailingową. Będziemy wysyłać Ci powiadomienia o nowych treściach w naszym serwisie i podcastach.
W każdej chwili możesz zrezygnować!

Nie udało się zapisać Twojej subskrypcji. Proszę spróbuj ponownie.
Twoja subskrypcja powiodła się.