Włodzimierz Bernacki (PiS): Parlament Europejski powinien mieć większy wpływ na politykę UE

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Włodzimierz Bernacki (EAST NEWS)

„Chcę w pierwszym rzędzie reprezentować naród polski, państwo polskie i w tym kontekście ważyć wszystkie decyzje, które będą podejmowane i w parlamencie, i w innych instytucjach europejskich” – mówi prof. Włodzimierz Bernacki, politolog, poseł i kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego z listy małopolsko-świętokrzyskiej

„Mój stosunek do Unii Europejskiej jako do instytucji, do pewnej koncepcji czy idei jest bardzo pozytywny. W polskiej refleksji, poczynając od wieków najdawniejszych aż po współczesność, dostrzegam dominujący pogląd, że rzeczywiście my jesteśmy tymi, którzy powinni odegrać znaczącą rolę w budowaniu wspólnoty europejskiej” – mówi Włodzimierz Bernacki.

Poseł podkreśla, że zawsze czuł się Europejczykiem. Jednocześnie zaznacza, że dla niego cywilizacja europejska opiera się na trzech filarach: filozofii greckiej, prawie rzymskim i wartościach chrześcijańskich. „Być Europejczykiem to być tym, który te trzy filary uznaje za istotne w swoim życiu i w życiu publicznym” – deklaruje.

Unia Europejska w kryzysie

Zdaniem Bernackiego Unia Europejska przechodzi obecnie poważny kryzys. Jako jego przyczyny wskazuje m.in. biurokratyzację unijnych struktur, spadek znaczenia gospodarki europejskiej na rynku globalnym, niezgodność co do polityki względem Rosji i kryzys demograficzny, którego źródła upatruje w kryzysie tradycyjnych wartości.

„Model kulturowy naszego funkcjonowania społecznego w tym świecie jest w tej chwili skoncentrowany tylko i wyłącznie na jednostce (…). Prowadzi on do tego, że ani mężczyzna, ani kobieta, kiedy są młodzi, nie są w stanie powiedzieć: to jest ten moment, kiedy powinniśmy zawrzeć związek małżeński, zdecydować się na dziecko” – mówi polityk.

Kandydat PiS dodaje także, że Europarlament potrzebuje dobrej zmiany, która mogłaby zapobiec kryzysom, z jakimi boryka się wspólnota europejska. Chodzi przede wszystkim o poszerzenie kompetencji Parlamentu Europejskiego, które – według Bernackiego – są niewystarczające.

„Parlament Europejski, mimo że w sposób bezpośredni i w oparciu o zasadę proporcjonalności reprezentuje poszczególne państwa (…), nie ma możliwości rozstrzygania o najważniejszych kwestiach” – zaznacza polityk i sugeruje, że Europarlament na podstawie zasady trójpodziału władzy powinien sprawować funkcję podobną do tej, jaką w Polsce pełni Sejm.

„Nie” dla uchodźców

Kandydat PiS przyznaje, że w jego opinii Polska nie powinna ponosić odpowiedzialności za kolonialną politykę państw zachodnioeuropejskich i w przypadku odgórnego nakazu przyjęcia uchodźców należałoby odmówić współpracy w tym zakresie.

„Powinniśmy wspierać wszystkie działania, które zahamują tę falę, chociaż będzie to wysoce trudne. Jeśli mamy pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, to pomagajmy im bezpośrednio tam na miejscu. Natomiast nie możemy zaakceptować takiej sytuacji, w której otwiera się przestrzeń dla tak swobodnej migracji” – mówi Bernacki.

Jego zdaniem pomysł rozlokowania uchodźców po całej Europie doprowadzi tylko do chaosu, ponieważ napływająca ludność i tak będzie dążyła do osiedlenia się w najbogatszych państwach Unii, np. we Francji, w Niemczech czy krajach skandynawskich.

Co z kwestią przyjęcia euro?

Włodzimierz Bernacki zaznacza także, że powinniśmy rozważnie podejść do przyjęcia euro w Polsce. „Jesteśmy zobowiązani traktatem lizbońskim i zobligowaliśmy się do wprowadzenia tej waluty, ale po pierwsze, musimy osiągnąć odpowiednio wysoki poziom rozwoju gospodarczego. A drugi warunek, w mojej opinii ważniejszy (…), to skorelowanie strefy euro z funkcjonowaniem systemu fiskalnego. Jeśli mamy jedno euro i różne systemy podatkowe, to może rodzić bardzo poważne konsekwencje” – tłumaczy.

Polityk zwraca uwagę, że brak wspólnych regulacji w tym zakresie pozwala na swobodne funkcjonowanie rajów podatkowych w ramach strefy euro, co niekorzystnie odbija się na gospodarce państw UE.

Dominika Kardaś, Łukasz Grzesiczak

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Dominika Kardaś

Dominika Kardaś

Specjalistka od literatury i kultury. Najchętniej pisze o sprawach bliskich człowiekowi. Jak każdy typowy milenials zaliczyła epizod w korpo. Ulubiony sport: chodzenie.