Guy Ryder Richard Samans

Guy Ryder jest dyrektorem generalnym Międzynarodowej Organizacji Pracy.Richard Samans jest dyrektorem zarządzającym do spraw polityki i wpływu instytucjonalnego w Światowym Forum Ekonomicznym oraz członkiem Światowej Komisji do Spraw Przyszłości Pracy.

Reklama