Pokolenie płatków śniegu

Wychowujemy coraz mniejszą liczbę coraz bardziej doinwestowanych dzieci. Nadopiekuńczość i zapobiegliwość rodziców drugiej połowy lat 90. stworzyła generację niesamodzielnych, bojaźliwych młodych ludzi

Uczelnie pomogą studentom w walce z depresją

W związku z rosnącą liczbą prób samobójczych wśród studentów Amerykańska Rada Edukacji (ACE) przeprowadziła ankietę dotyczącą możliwości reagowania na pogłębiające się problemy psychiczne osób uczęszczających do college’ów

Kariera w internecie zamiast lotu w kosmos

Z badań przeprowadzonych przez jedną z amerykańskich sondażowni wynika, że dzieci, pomimo zainteresowania kosmosem, wolałyby wybrać jednak karierę internetowego celebryty, a nie astronauty

Szkoła wbrew systemowi

„W nowoczesnej szkole nacisk powinien być skierowany na współpracę, kompetencje społeczne i umiejętności. Nasza szkoła nie jest kompletnie do bani, ale kuleje w sposobie przekazywania wiedzy”- mówi youtuber dr Tomasz Rożek

Żeby zmienić szkołę, musimy się zmienić sami

Współczesna szkoła to rząd szlabanów, na których trwa nieustająca rewizja, a konfiskacie ulega coś, czego uczniowie już być może nie odzyskają. Ale przyczyn problemu trzeba szukać wokół szkoły