Teksty cyklu #przyszłośćAI

Szanse i zagrożenia dla ludzkości związane z wprowadzeniem i upowszechnieniem się systemów sztucznej inteligencji (SI)
w dobie transformacji cyfrowej zwanej czwartą rewolucją przemysłową.