Holistic News: konkurs na esej

Powrót do strony głównej

Tematyka konkursu

Poszukujemy autorów tekstów dziennikarskich, esejów o tematyce filozoficznej, psychologicznej i społecznej, które będą wyraźnym głosem w debacie publicznej na najważniejsze tematy współczesności. Inspiracją do przemyśleń niech będą trzy nasze propozycje tematów konkursowych:

  1. Humanizm. Jaką drogę powinniśmy obrać w XXI wieku i jakie wartości rozwijać? 
  2. Czy przedsiębiorstwa mogą wnosić prawdziwą wartość w życie społeczeństwa? 
  3. Czego powinna uczyć szkoła w dobie powszechnej automatyzacji, sztucznej inteligencji i postępującej technologizacji?

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Jesteśmy otwarci zarówno na doświadczonych autorów i dziennikarzy, jak i uczniów czy studentów.

Szczegóły konkursu Holistic News

Konkurs organizowany jest wspólnie przez redakcję portalu Holistic News. Aby wziąć w nim udział, do 16 czerwca 2024 roku należy przesłać na właściwy adres (konkurs@holistic.news) autorski esej, reportaż lub inny tekst dziennikarski o długości od 7 do 10 tys. znaków znormalizowanego tekstu, na jeden z podanych tematów.

Praca powinna zawierać propozycję tytułu oraz lidu (wprowadzenia). Redakcja zastrzega sobie prawo do późniejszej edycji artykułów oraz ich publikacji na stronie Holistic News. Nagrodzeni zostaną poinformowani o zwycięstwie drogą e-mailową.

Gwarantujemy nie tylko publikację wyróżnionych materiałów, ale także atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe. Nie wykluczamy też podjęcia dalszej, stałej współpracy z autorami najlepszych prac.

Nagrody w konkursie

Komisja konkursowa, w skład której wchodzą redaktorzy oraz współpracownicy Fundacji Fiducia, Holistic Think Tank oraz Holistic News przyzna:

  1. nagrodę specjalną za najlepszy nadesłany tekst w wysokości 2000 złotych;
  2. trzy nagrody za najlepszy tekst na dany temat w wysokości 1000 złotych każda;
  3. nieograniczoną liczbę wyróżnień, za które wręczone zostaną bilety na konferencję Holistic Talk wydawnictwa książkowe.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Termin nadsyłania prac

Termin nadsyłania prac upływa 16 czerwca. Teksty należy przesłać drogą e-mailową na adres: konkurs@holistic.news w formacie PDF lub DOC w tytule wiadomości wpisując słowo „Konkurs”.

Regulamin konkursu

Zanim wyślesz swoje zgłoszenie, zapoznaj się z REGULAMINEM.

FAQ — najczęściej zadawane pytania

Jakie są kryteria oceny prac?

Najlepsze artykuły będzie oceniać komisja złożona z trzech osób związanych z Fundacją Fiducia i z partnerami konkursu. Na decyzje komisji wpływać będzie m.in. oryginalność pomysłu, wszechstronność analizy, klarowność przekazu, argumentacja, stosowanie odpowiedniej terminologii, styl i forma pracy.

Czy istnieją ograniczenia co do tematyki prac?

Esej powinien być inspirowany podanymi tematami. Liczą się jednak dla nas przede wszystkim Prawda, Dobro i Humanizm, zatem jeśli artykuł będzie poruszał inne zagadnienia, niż podane w Regulaminie, to również go przeczytamy i rozpatrzymy.

Czy prace muszą być napisane w określonym formacie?

Tak. Prosimy o przesłanie prac na e-mail: konkurs@holistic.news w formacie PDF, DOC, lub DOCX. Dzięki temu będziemy mogli je w łatwy sposób edytować i wysłać do autorów ewentualne uwagi.

Czy mogę zgłosić już opublikowany artykuł?

Nie. Prace powinny być oryginalne, napisane przez osobę zgłaszającą i nigdzie wcześniej niepublikowane. Autor musi mieć pełne prawa do eseju/artykułu.

Czy konkurs jest otwarty dla wszystkich?

W naszym konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która samodzielnie napisze tekst. Nie przewidujemy innych ograniczeń.

Czy jeśli uczę się w liceum, to mogę zgłosić swoją pracę w konkursie?

Jeśli masz ukończone 18 lat, to możesz wysłać swoją pracę. Miejsce, w którym uczysz, nie ma dla nas znaczenia.

Jakie są nagrody dla zwycięzców?

Nagrody to: 2000 zł dla najlepszego nadesłanego tekstu, trzy nagrody po 1000 zł dla najlepszych artykułów w podanym przez nas temacie. Komisja konkursowa przyzna też nieograniczoną liczbę wyróżnień. Autorzy wyróżnionych esejów zostaną nagrodzeni książkami. O zwycięstwie lub wyróżnieniu autorzy dowiedzą się drogą e-mailową.

Kiedy ogłoszone zostaną wyniki konkursu?

Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach Holistic News 1 lipca 2024 roku. Nagrodzeni mogą być zawiadomieni wcześniej drogą e-mailową.

Czy mogę konsultować się z kimś w trakcie pisania pracy?

Zależy nam na tym, aby prace przedstawiały różne punkty widzenia. Dlatego warto, aby każdy esej zawierał wypowiedzi osób, które prezentują różne stanowiska na poruszany temat. Artykuł może być sprawdzany przez inne osoby, ale nie powinny one być współautorami tekstu.

Czy esej może być napisany np. na klasówkę? Czy będzie poprawiany?

Naszym wymogiem jest, aby esej nie był wcześniej publikowany. Zastrzegamy sobie prawo do poprawek przy publikacji, jednak nie będą one zmieniać sedna tekstu (chodzi o poprawki ortograficzne, interpunkcyjne). W przypadku poprawek rzeczowych będziemy kontaktować się z autorami.

Czy mogę wysłać więcej niż jedną pracę?

Tak. Jeśli prace będą oryginalne i autorskie oraz nie będą się powielać tematycznie, można zgłosić kilka esejów.

W jakiej formie zostaną przyznane nagrody?

Nagrody zostaną przyznane w formie umowy o dzieło na artykuł dla Holistic News.

Czy nagroda oznacza rozpoczęcie współpracy z Holistic News?

Nie możemy tego zagwarantować. Jednak najlepsi autorzy, którzy prześlą najlepsze prace z pewnością dostaną szansę dalszych publikacji.

Jeśli mam pytania gdzie się zgłosić?

W razie wątpliwości lub pytań dotyczących konkursu proszę pisać na adres konkurs@holistic.news.

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

logo htt holistic think tank

Pobierz materiały promocyjne

Wszelkie prawa zastrzeżone