Język angielski zdominował badania naukowe. Czy to powinno się zmienić?

Według niektórych szacunków, aż 98 proc. badań naukowych publikowanych jest po angielsku, podczas gdy tylko około 18 proc. światowej populacji posługuje się tym językiem. Czy publikowanie w innych językach jest niezbędne, jeśli chcemy udostępnić badania naukowe całemu społeczeństwu?

Wartość wielojęzyczności w nauce jest podkreślona przez liczne organizacje, między innymi przez Europejską Kartę Naukowca, Inicjatywę Helsińską, UNESCO, Białą Księgę Wielojęzyczności OPERAS, Forum Ameryki Łacińskiej, Porozumienie COARA oraz Deklarację Piątego Spotkania Ministrów i Władz Naukowych Krajów Iberoamerykańskich. Wszystkie te organizacje zgadzają się co do jednego: wszystkie języki mają wartość w komunikacji naukowej.

Zobacz też:

Język angielski w nauce

Badania naukowe mają wpływ ekonomiczny, społeczny i kulturowy na otaczające środowisko, gdy wiedza jest rozpowszechniana i przenika do specjalistów również spoza środowiska akademickiego. W ten sposób tworzy kulturę dzielenia się wiedzą. Większa różnorodność językowa umożliwia również płynny dialog między naukowcami, którzy posługują się tym samym językiem lub którzy mówią i rozumieją wiele z nich.

Zbyt często badania naukowe w języku innym niż angielski są automatycznie postrzegane jako drugorzędne, bez zwracania uwagi na jakość samej pracy.

Taka postawa ignoruje pracę zaangażowanych w nią osób, zwłaszcza w naukach humanistycznych i społecznych. Podważa również zdolność globalnej społeczności akademickiej do dzielenia się wiedzą ze społeczeństwem. Broniąc i zachowując wielojęzyczność, naukowcy przybliżają badania do tych, którzy ich potrzebują. Brak realizacji tego celu oznacza, że środowisko akademickie nie może rozwijać ani poszerzać grona swoich odbiorców.

Logistyka wzmacniania różnorodności językowej w nauce

Wzmocnienie języka w środowisku akademickim to złożony proces. Nie odbywa się spontanicznie i wymaga starannej koordynacji i planowania. Wysiłki muszą pochodzić od instytucji publicznych i prywatnych, mediów i innych placówek kulturalnych, a także od polityków i samych naukowców.

Wiele z tych elementów musi działać w harmonii, czego dowodem jest praca Hiszpańskiej Narodowej Rady Badawczej w projekcie, który ma na celu zjednoczenie wysiłków naukowych i politycznych.

Midjourney

Globalne środowisko akademickie zmienia się w wyniku transformacji cyfrowej i poprzez nowe modele otwartego dostępu. Badania nad wydawcami treści naukowych w innych językach będą miały zasadnicze znaczenie dla zrozumienia tej zmiany. Jedno jest jednak pewne: uczynienie treści naukowych tworzonych w danym języku widocznymi i możliwymi do przeszukiwania online ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ich siły oddziaływania.

Ułatwienie dostępu do publikacji, zbiorów danych i innych wyników badań jest kolejnym istotnym elementem, który wymaga zarówno wsparcia naukowego, jak i technicznego. To samo dotyczy poszerzania korpusu literatury naukowej w języku hiszpańskim i w innych językach, zwłaszcza że jest ona wykorzystywana w generatywnych modelach sztucznej inteligencji.

Jeśli zróżnicowane językowo treści naukowe nie zostaną włączone do systemów sztucznej inteligencji, będą one rozpowszechniać informacje, które są niekompletne, stronnicze lub wprowadzające w błąd. Niedawny raport rządu hiszpańskiego na temat stanu języka hiszpańskiego i języków urzędowych wskazuje, że 90 proc. tekstu obecnie wprowadzanego do sztucznej inteligencji jest napisane w języku angielskim.

Wielojęzyczność jest kwestią globalną

Potrzeba szerszej różnorodności dotyczy całej Ameryki Południowej, gdzie koordynowane są wysiłki na rzecz promowania hiszpańskiego i portugalskiego w środowisku akademickim przez Iberoamerykański Sekretariat Generalny i Meksykańską Narodową Radę Nauk Humanistycznych, Naukowych i Technologii.

Chociaż jest to bardzo potrzebne, nie możemy promować dwóch najczęściej używanych języków w regionie, a także ignorować różnorodności jego rdzennych języków. Osoby, które nimi władają, są również zaangażowane w szerzenie wiedzy i są narzędziem transferu informacji naukowych.

Każdy kraj ma swoją unikalną rolę do odegrania w promowaniu większej różnorodności językowej w komunikacji naukowej. Jeśli uda się to osiągnąć, siła języków iberyjskich i wszystkich języków w środowisku akademickim nie będzie na łasce dobrych intencji.

To może cię również zainteresować:

Opublikowano przez

Mateusz Tomanek

Autor


Krakus z urodzenia, wyboru i zamiłowania. Uprawiał dziennikarstwo radiowe, telewizyjne, by ostatecznie oddać się pisaniu dla Holistic.news. W dzień dziennikarz, w nocy zaprawiony muzyk, tekściarz i kompozytor. Jeśli nie siedzi przed komputerem, to zapewne ma koncert. W jego kręgu zainteresowań znajduje się technologia, ekologia i historia. Nie boi się podejmować nowych tematów, ponieważ uważa, że trzeba uczyć się przez całe życie.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na naszą listę mailingową. Będziemy wysyłać Ci powiadomienia o nowych treściach w naszym serwisie i podcastach.
W każdej chwili możesz zrezygnować!

Nie udało się zapisać Twojej subskrypcji. Proszę spróbuj ponownie.
Twoja subskrypcja powiodła się.