Sztuczna inteligencja o tranzycji u dzieci, pokoju na świecie i własnej przyszłości. „Wywiad” z chatemGPT

AI stosowana jest w edukacji, polityce, medycynie, prawie, inżynierii, tworzy dzieła sztuki, pisze książki, przemówienia, generuje nagrania. Zakres umiejętności botów rośnie z każdym dniem. Dlatego postanowiliśmy porozmawiać z chatemGPT o najważniejszych tematach, które poruszamy na łamach holistic.news. Niektóre jego odpowiedzi mogą zaskoczyć.

Rozmawia: Rafał Cieniek

Chciałbym przeprowadzić z Tobą wywiad dla portalu holistic.news. Czy zgodzisz się odpowiedzieć na kilka pytań, które będą dotyczyć kluczowych spraw poruszanych na jego łamach?

ChatGPT: Jestem dostępny do odpowiedzi na pytania w zakresie mojej wiedzy, ale musisz pamiętać, że nie mam dostępu do internetu ani aktualnych informacji po styczniu 2022 roku. Jednak jeśli pytania dotyczą ogólnych tematów, to z chęcią postaram się pomóc. Proszę, zadaj pytanie, a postaram się udzielić jak najlepszej odpowiedzi.

Jak rozumiesz słowo „holistycznie”?

ChatGPT: Holistyczne odnosi się do podejścia, które uwzględnia całość, traktując elementy jako wzajemnie powiązane i współzależne. Całościowe podejście do czegoś, na przykład do zdrowia, edukacji czy rozwoju osobistego, zakłada rozumienie i uwzględnianie różnych aspektów, zarówno fizycznych, psychicznych, społecznych, jak i duchowych. W kontekście takiego podejścia do zdrowia, na przykład, uwzględniane są nie tylko objawy choroby, ale także styl życia, dieta, aspekty psychospołeczne i inne czynniki wpływające na całościowe dobre samopoczucie.

Polecamy:

Istota człowieczeństwa

W naszych tekstach często piszemy o społeczeństwie i humanizmie. Jaka jest ich istota?

ChatGPT: Istota społeczeństwa polega na zorganizowanej współpracy ludzi, dzieleniu wartości i tworzeniu norm oraz struktur społecznych. Kluczową postawą jest wzajemne oddziaływanie i kształtowanie wspólnej kultury. Natomiast humanizm skupia się na jednostce, jej godności, rozwijaniu potencjału, etyce oraz szacunku wobec praw człowieka, z naciskiem na wolność i równość. Kwintesencją społeczeństwa jest współpraca i wspólne kształtowanie norm, podczas gdy humanizm kładzie nacisk na godność jednostki i jej rozwój.

cyklu dotyczącym płci pytamy o tożsamość seksualną i jej obecność w debacie publicznej. Czy Twoim zdaniem tranzycja u dzieci powinna być dozwolona przez prawo?

ChatGPT: Kwestia prawnego przyzwolenia na tranzycję u dzieci jest złożona, a opinie na ten temat się różnią. Istnieją badania, które sugerują, że tranzycja może przynosić korzyści psychologiczne i fizyczne dla dzieci identyfikujących się z inną płcią niż przypisana przy urodzeniu. W przypadku przeciwników obawiają się oni potencjalnych negatywnych skutków, takich jak wpływ na zdrowie psychiczne i rozwój dziecka. Ważne jest, aby decyzje dotyczące tranzycji były podejmowane indywidualnie, uwzględniając zdanie lekarzy i psychologów oraz z poszanowaniem praw dziecka i jego dobrostanu. Wciąż trwają badania nad długoterminowymi skutkami tranzycji, a debata nad tym tematem jest aktywna.

A jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

ChatGPT: Jako sztuczna inteligencja nie mam osobistego zdania, przekonań ani uczuć. Moja rola polega na dostarczaniu informacji i odpowiedzi na pytania na podstawie dostępnych danych. W kwestiach etycznych i moralnych, zwłaszcza dotyczących tranzycji u dzieci, ważne jest, aby słuchać różnorodnych perspektyw, konsultować się z ekspertami oraz uwzględniać indywidualne konteksty i potrzeby każdego dziecka.

Polecamy:

Prawda, dobro, pokój i podstawowe wartości

Znaleźć można u nas wiele tekstów o geopolityce. Czy współcześnie możliwy jest trwały pokój i równowaga międzypaństwowa?

ChatGPT: Współcześnie trwały pokój i równowaga międzypaństwowa są trudne do osiągnięcia ze względu na złożoność relacji międzynarodowych. Różnice interesów, nierówności gospodarcze, kwestie terytorialne i asymetrie w siłach zbrojnych wpływają na trudność utrzymania trwałej równowagi. Mechanizmy takie jak traktaty i organizacje międzynarodowe mają potencjał wspierania stabilności, ale ich skuteczność ograniczają zmienne warunki geopolityczne. Dążenie do dialogu międzynarodowego, pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz wsparcie instytucji umożliwiających współpracę międzynarodową stanowią kluczowe elementy budowy trwałego pokoju i równowagi międzypaństwowej. Mimo to, osiągnięcie tego celu wymaga współpracy wielu aktorów na arenie światowej, co jest niekiedy bardzo trudne.

cyklu artykułów o wspólnocie piszemy o normach społecznych i etycznych, prawdzie, dobru oraz podstawowych wartościach. Czym według Ciebie jest wspólnota?

ChatGPT: Wspólnota to związek ludzi oparty na jednakowych cechach, wartościach lub przynależności, gdzie istnieje wzajemne wsparcie, komunikacja i uczucie przynależności. W kontekście norm społecznych i etycznych to grupa osób, które współpracują. W takim środowisku wzorce społeczne kształtują się poprzez wzajemne porozumienie i akceptację. Wspólnota pełni rolę w utrzymaniu postaw etycznych, zachęcając do uczciwości, szacunku i solidarności między jej członkami. Oparta na wzajemnym zaufaniu, może być siłą, która pomaga jednostkom w rozwoju.

Zobacz też:

Jakie wartości rządzą współczesnym światem?

ChatGPT: Świat jest zróżnicowany pod względem wartości, ale istnieją pewne uniwersalne tendencje. W wielu społeczeństwach cenione są wolność, równość, sprawiedliwość społeczna, tolerancja i zrównoważony rozwój. Dodatkowo rosnąca rola technologii może przyczyniać się do powstawania nowych wartości, takich jak innowacyjność, dostęp do informacji i globalne współdziałanie. Jednak wszystko zależy od kultury, regionu i indywidualnych przekonań.

Jaka będzie przyszłość AI?

Skoro wspomniałeś o innowacyjności, to innym naszym cyklem jest przyszłość AI. Jaka będzie Twoim zdaniem?

ChatGPT: Rozwój sztucznej inteligencji będzie obejmował powstawanie bardziej zaawansowanych technologii i jej integrację z obszarami takimi jak robotyka czy internet rzeczy. Kwestie etyczne i odpowiednie przepisy prawne staną się kluczowe, będą wymagały przemyślenia i uregulowania. AI będzie coraz bardziej powszechnie stosowana w różnych dziedzinach, takich jak medycyna czy finanse. Rozwój autonomicznych systemów, np. w transporcie czy inteligentnych domach, będzie szybko postępował. Wyzwania związane z bezpieczeństwem danych, prywatnością i wpływem na rynek pracy staną się równie istotne, jak korzyści z postępu w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Dziękuję za rozmowę. Czy chcesz autoryzować wywiad?

ChatGPT: Nie posiadam zdolności do autoryzowania wywiadów ani reprezentowania konkretnych podmiotów czy organizacji. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz informacji na inny temat, chętnie pomogę. Dziękuję za rozmowę!

Podsumowanie

Sztuczna inteligencja przebojem wdziera się w kolejne dziedziny pracy i życia. Wiele osób obawia się, że mogą przez nią stracić pracę. Inni przewidują, że w niedalekiej przyszłości potrzebni będą specjaliści umiejący zlecać chatbotom odpowiednie zadania (zadawać im odpowiednie pytania). Choć obecnie AI ma wiele ograniczeń, to cały czas powstają nowe rozwiązania, które ułatwiają algorytmom pracę i dają możliwość tworzenia bardziej złożonych i precyzyjnych materiałów. Jak będzie wyglądał świat za kilkanaście lat? Możemy się tylko domyślać. Na pewno w niedługim czasie sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje wiele aspektów naszego życia.

Polecamy:

Fot.: Matheus Bertelli / Pexels

Opublikowano przez

dr Rafał Cieniek

Author


Idealista wierzący w miłość, prawdę i dobro, których szuka na świecie i wokół siebie. Mimo to starający się racjonalnie patrzeć na człowieka i rzeczywistość. Od kilkunastu lat związany z mediami elektronicznymi, gdzie był autorem, redaktorem i wydawcą. Lubi być zaskakiwany nowymi odkryciami naukowców, czytać i pisać o rozwoju technologii, historii, społeczeństwie, etyce i filozofii. Ma doktorat z nauk o mediach.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na naszą listę mailingową. Będziemy wysyłać Ci powiadomienia o nowych treściach w naszym serwisie i podcastach.
W każdej chwili możesz zrezygnować!

Nie udało się zapisać Twojej subskrypcji. Proszę spróbuj ponownie.
Twoja subskrypcja powiodła się.